Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3387 ce86 400
Reposted fromMiziou Miziou viapankamien pankamien
0004 3588 400
Reposted fromgubolev gubolev vialadypsychosexy ladypsychosexy
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
0283 aef7 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
9430 a0da 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoskus oskus
1172 ff7c 400
Reposted fromOFFka OFFka viagravediggan gravediggan
7112 c34c 400
Reposted frommisterpeter misterpeter viahelenburns helenburns
Mam po tobie listów kilka i krzyżówkę bez dwóch haseł, pięć biletów tramwajowych. Pewnie dzisiaj też nie zasnę, bo wciąż w myślach biję się z sobą; gdybyś dziś znów stanęła na progu
ze śniegu pewnie bym cię otrzepał i dziękował sam nie wiem komu
— Adam Ziemianin
Reposted fromdnienie dnienie viajointskurwysyn jointskurwysyn
8644 e8ac 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
7823 8e5c 400
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viaslouch slouch
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viabitterteeth bitterteeth
8728 f376 400
Reposted fromshakeme shakeme viacamil camil
4818 5352 400
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viajabolmax jabolmax
5618 daf5 400
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viajabolmax jabolmax
8256 ea7a 400
Reposted frombuddhablink buddhablink viaveronica-o veronica-o

Gdy mnie będziesz już miał dosyć,
to wystarczy mnie wyprosić,
raz pokazać drzwi.

Tylko - jeśli Bóg pozwoli -
nie zabijaj mnie powoli,
zrób to raz, dwa, trzy,
zrób to raz, dwa, trzy.

— Agnieszka Osiecka
6704 44e9 400
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...